Povrat robe

Već kupljena roba može se vratiti u roku od 15 dana od primitka i zamijenit će se za drugu robu. Svaka razlika u vrijednosti robe mora se dodatno platiti. Trošak ponovnog slanja ostale robe snosi kupac. Kupac ima pravo obavijestiti tvrtku u roku od 15 dana od odustajanja od ugovora, a proizvodi se tada moraju vratiti u roku od 30 dana od obavijesti o odustajanju od ugovora. Vraćanje robe u roku za odustajanje smatra se obaviješću o odustajanju od ugovora. Kupac je dužan snositi troškove nastale vraćanjem predmeta kupnje. Kupac nas mora pismeno obavijestiti o namjeravanom povratku na kontakt e-adresu:info@voilabeauty.sja Predmeti moraju biti neiskorišteni, neotvoreni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži. Kopija računa koji je kupac primio s isporučenom robom mora se priložiti. Ponuditelj nije obvezan prihvatiti otkupne pošiljke ili pošiljke koje ne udovoljavaju općim uvjetima ponuditelja. Kupnja će se vratiti kupcu u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od 30 dana od primitka vraćene robe.