Ro.ial. je profesionalni talijanski manjak potrošnog materijala u kozmetičkim salonima.